IV. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Bilim Kurulu

Bilim Kurulu

Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI

Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. A. Kemal GÜRBÜZ

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Adnan DİLER

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Ali AKAR

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Ali YAYLI 

Hacı Bayram Veli Üniv.

Prof. Dr. Atila GÜL

Süleyman Demirel Üniv.

Prof. Dr. Atilla AKBABA

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Byekyet ULAGVAN

Khovd University

Prof. Dr. Bilal GÖKKIR

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN

İstanbul Arel Üniversitesi

Prof. Dr. Doğan GÜRSOY

Washington State Üniversitesi

Prof. Dr. Düriye BOZOK

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Ercan SİRAKAYA TÜRK

South Carolina Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan EKİZ

King Abdulaziz Üniversitesi

Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ

University Of Central Florida

Prof. Dr. Francisco DİAS

Turizm ve Marina Teknolojileri Okulu

Prof. Dr. Füsun BAYKAL

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Haluk TANRIVERDİ

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. İnci KUYULU ERSOY

Ege Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail HACİYEV

Nahçıvan Devlet Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail KIZILIRMAK

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Khaldoon NUSAİR

College Of Econ. And Politıcal Science

Prof. Dr. M. Oğuzhan İLBAN

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Maria D. Vidal CASELLAS

Girona Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR

Osmaniye Korkut Ata Üni.

Prof. Dr. Michel GOETSCHMANN

Toulouse Meslek Okulu

Prof. Dr. Mithat Zeki DİNÇER

İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Muharrem TUNA

Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Murat DODĞDUBAY

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Murat GÜMÜŞ

Batman Üniversitesi

Prof. Dr. Murat HANÇER

Central Florida Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa TEPECİ

Manisa Celal Bayar Üniv.

Prof. Dr. Nilüfer KOÇAK

Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof. Dr. Orhan BATMAN

Sakarya Üniversitesi

Prof. Dr. Oya İnci BOLAT

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Özcan YAĞCI

Başkent Üniversitesi

Prof. Dr. Raushan AVAKOVA

Al–Farabi Kazak Milli Üniversitesi

Prof. Dr. Rena SULTANOVA

Azerbaycan İktisat Üniversitesi

Prof. Dr. Salih KUŞLUVAN

İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Seyit KASKABASOVL

Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi

Prof. Dr. Stoyan DENCHEV 

State University of Library

Prof. Dr. Şule AYDIN TÜKELTÜRK

Batman Üniversitesi

Prof. Dr. Umut AVCI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Vanya DOBREVA

State University of Library

Prof. Dr. Zafer ÖTER

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep ASLAN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi

Prof. Dr. Zeynep KARAHAN USLU

Çankaya Üniversitesi

Doç. Dr. Ağaverdi HALİL

Azerbaycan Milli Bilimleri Akademisi

Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU

Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Arif SEFEROV

Nahçivan Üniversitesi

Doç. Dr. Asef ORUCOV

Nahçivan Üniversitesi

Doç. Dr. Aslı GÜNEŞ

İzmir Demokrasi Üniversitesi

Doç. Dr. Ayhan GÖKDENİZ

Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Aynur CİVELEK

Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Bedriye ASIMGİL

Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Brian Mc CONNEL

Florida Atlantik Üniversitesi

Doç. Dr. Canan TANRISEVER

Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Cavadxan QASIMOV

AMEA Naxçıvan Bölməsi

Doç. Dr. Ceren IŞÇI

Manisa Celal Bayar Univ.

Doç. Dr. Ceyda Sevcan SARGIN

Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Ceyhun MAHMUDOV

Nahçivan Üniversitesi

Doç. Dr. Dilsuz QASIMOV

Nahçivan Üniversitesi

Doç. Dr. Doğan KUTUKIZ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Ekrem AYAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Elbrus İSAYEV

Nahçivan Üniversitesi

Doç. Dr. Eli CABBAROV

Nahçivan Üniversitesi

Doç. Dr. Emin ŞIHALİYEV

AMEA Nahçivan Bölmesi

Doç. Dr. Erkan BOSTANCI

Ankara University

Doç. Dr. Erol DURAN

Çanakkale Onsekiz Mart Üni.

Doç. Dr. Esin ÖZKAN

Ege Üniversitesi

Doç. Dr. Filiz SÖNMEZ

Erciyes Üniversitesi

Doç. Dr. Flora ELESGEROVA

Azərbaycan Turizm və Menecment Univ.

Doç. Dr. Gül ERBAY ASLITÜRK

Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin ÇEKEN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Işıl ARIKAN SALTIK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. İlhami ALİYEV

Nahçivan Üniversitesi

Doç. Dr. İzzet KILINÇ

Düzce Üniversitesi

Doç. Dr. Kudret GÜL

Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Kutay OKTAY

Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Marina V. ROBERTS

Vladimir State Üniversitesi

Doç. Dr. Meftun ALİYEV

Nahçivan Üniversitesi 

Doç. Dr. Meftun İSMAYILOV

Nahçivan Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Alparslan KÜÇÜK

Hacı Bayram Veli Üniv.

Doç. Dr. Mehmet SARIOĞLAN

Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Serdar GÜZEL

Ankara University

Doç. Dr. Mehriban IMANOVA

Nahçivan Devlet Üniversitesi

Doç. Dr. Melih MADANOĞLU

Florida Atlantic Üniversitesi

Doç. Dr. Melike GÜL

Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Melike Sakin YILMAZER

İzmir Kâtip Çelebi Üniv.

Doç. Dr. Muammer MESCİ

Düzce Üniversitesi

Doç. Dr. Murat AKTEN    

Süleyman Demirel Üniv.

Doç. Dr. Murat ÇUHADAR

Süleyman Demirel Üniversitesi

Doç. Dr. Murat YEŞİLTAŞ

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Doç. Dr. Nasırlı NASURULLAH

Azerbaycan Turizm ve Menecment Üniv.

Doç. Dr. Nuray TETİK DİNÇ

Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Nurlana ALİYEVA

Nahçivan Üniversitesi

Doç. Dr. Nurudin KIDIRALİYEV

Kırgızistan-Türkiye Manas Üni.

Doç. Dr. Nüşabe MEMMEDOVA

Nahçivan Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Nuri ÖZDOĞAN

Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Özlem ALTUNÖZ SÜRÜC

Hacı Bayram Veli Üniv.

Doç. Dr. Raushan JAPPAROVA

Hoca Ahmet Yesevi Üniv.

Doç. Dr. Rumen DRAGANOV

State University of Library

Doç. Dr. Semra AKAR ŞAHİNGÖZ

Hacı Bayram Veli Üniv.

Doç. Dr. Senan ALİYEV

Azerbaycan Devlet Pedaqoji Üniversitesi

Doç. Dr. Sibel ÜNALAN

Adnan Menderes Üniversitesi

Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ

Karadeniz Teknik Üni.

Doç. Dr. Şevket ÖKTEN

Harran Üniversitesi

Doç. Dr. Tan Vo THANH

La Rochelle Meslek Okulu

Doç. Dr. Yalçın ARSLANTÜRK

Hacı Bayram Veli Üniv.

Doç. Dr. Zühal ARDA

Selçuk Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Mustafa DASKIN

Sinop University

Dr. Öğr. Üy. Abuzer KIZIL

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Aktolkyn ABUBAKİROVA

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Ali BAVİK

Turizm Çalışmaları Enstitüsü

Dr. Öğr. Üy. Arzu GÜRDOĞAN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Aybuke CEYHUN SEZGİN

Hacı Bayram Veli Üniv.

Dr. Öğr. Üy. Berrin GÜZEL

Adnan Menderes Univ.

Dr. Öğr. Üy. Betül TÜLEK

Çankırı Karatekin Üniv.

Dr. Öğr. Üy. Ceren İŞÇİ

Manisa Celal Bayar Üniv.

Dr. Öğr. Üy. Çağla ÖZER

İstinye Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. E. Seda ARSLAN MUHACİR

Süleyman Demirel Üniv.

Dr. Öğr. Üy. Elif SÖNMEZ

Altınbaş Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Gencay SAATCI

Çanakkale Onsekiz Mart Üni

Dr. Öğr. Üy. Gül YILMAZ

İstanbul Arel Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Gülay ÖZDEMİR YILMAZ

Balıkesir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Gülşen BAYAT

Iğdır Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Gülüm Burcu DALKIRAN

Trakya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. H. Emre ENGİN

Avrasya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Hacer Neyir TEKELİ

İstanbul Kültür Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Hakan TÜRKKAN

Karabük Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Hilal KAHVECİ

Bilecik Şeyh Edebali Üni.

Dr. Öğr. Üy. İbrahim ALSİNİ

King Abdulaziz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. İrfan MISIRLI

Kastamonu Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Levent KARADAĞ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Mathilda Van NİEKERK

Central Florida Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Melahat YILDIRIM SAÇILIK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Melek YAMAN

Hacı Bayram Veli Üniv.

Dr. Öğr. Üy. Mine CAN

Kocaeli Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Muammer BEZİRGAN

Balıkesir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Mukaddes ATAMAN

Avrasya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Neşe KÖKTÜRK

Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Olcay KILINÇ

Mehmet Akif Ersoy Üniv.

Dr. Öğr. Üy. Ö.Candan CENGİZ HERGÜL

Bilecik Şeyh Edebali Üni.

Dr. Öğr. Üy. Özcan ZORLU

Afyon Kocatepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Perihan KORKUT

Muğla Sıtkı Koçman Üni.

Dr. Öğr. Üy. Recep ARSLAN

Karabük Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Sabriye ÇELİKĞUZ

Balıkesir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Samet ÇEVİK

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Senem YAZICI

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Sine ERDOĞAN MORÇİN

Süleyman Demirel Üni.

Dr. Öğr. Üy. Suna MUĞAN ERTUĞRAL

İstanbul Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Suavi TUNCAY

Ege Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Utku ONGUN

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi