IV. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT
Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN
İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Haluk TANRIVERDİ
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Kutluğ Kağan SÜMER
İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet CİHANGİR
Osmaniye Korkut Ata Üniv.
Prof. Dr. Zafer ÖTER
Katip Çelebi Üniversitesi