V. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 11 - 15 Ekim 2023

Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ayhan GÖKDENİZ

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT

Balıkesir Üniversitesi

Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

Prof. Dr. Emin ŞIHALİYEV

AMEA Nahçivan Bölmesi

Prof. Dr. Öcal USTA

İstanbul Kent Üniversitesi

Prof. Dr. Yetkin BULUT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi