IV. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Davetli Konuşmacılar

Davetli Konuşmacılar

Prof. Dr. Ruhi ERSOY
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
 
 
 
 Dr. Şaban KIZILDAĞ
Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi