IV. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Düzenleme Kurulu

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. Taner DALGIN

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Erhan İŞLEK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Öğr. Gör. Ümit KARADAĞ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Filiz KARACAAĞAÇ

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Sabiha PAZARCI

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Özcan CAMBAZ

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Yeşim YAŞAR

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü

Hüseyin BÖK

Muğla Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü