VI. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Kongre Yürütme Kurulu

Kongre Yürütme Kurulu

Doç. Dr. Levent KARADAĞ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Gizem ÖZGÜREL

Balıkesir Üniversitesi

Doç. Dr. Gül YILMAZ

İstanbul Topkapı Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice ULUSOY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Melahat YILDIRIM SAÇILIK

Bandırma Bandırma Onyedi Eylül Üni.

Dr. Öğr. Üy. Afitap BULUT

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Nihan SİDAR

Alanya Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Ebru BAĞÇI

Beykent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Oğuz DOĞAN

Antalya Bilim Üniversitesi