V. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 11 - 15 Ekim 2023

Yürütme Kurulu

Yürütme Kurulu

Prof. Dr. Mediha SUBAŞI BAYBUĞA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Prof. Dr. Yetkin BULUT

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Doç. Dr. Aktolkin ABUBAKİROVA

Ahmet Yesevi Üniversitesi

Doç. Dr. Cavadxan QASIMOV

Naxçıvan Dövlət Universiteti

Doç. Dr. Flora ALASGAROVA

Azerbaycan Turizm ve Menecment Üniversiteti

Doç. Dr. Hatice ULUSOY

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Doç. Dr. Gülsün YILDIRIM

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Afitap BULUT

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ceyhun AKYOL

Artvin Çoruh Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ebru BAĞÇI

Beykent Üniversitesi

Dr. Öğr. Üy. Gümüş Funda GÖKÇE

Düzce Üniversitesi