17.11.2022

Kongre Çağrı

 

Kıymetli Bilim İnsanları,

 

16-20 Kasım 2022 tarihleri arasında IV. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, Bodrum, 2022 (IVth International Tourism And Cultural Heritage Congress, Bodrum, 2022)  bilimsel etkinliği düzenlenecektir.

 

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak, nesilden nesle aktarmak ve geleceğimiz olan genç neslimizde, evrensel miraslarımıza da sahip çıkacak bir bilinci oluşturmak amacıyla Türkiye'nin kültürel miras ve sanat birikiminin korunmasını, bu varlıkların ulusal ve uluslararası turizme açılması ve turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesi gibi, temalar ile bu konulara disiplinlerarası yaklaşımlarla çalışma yapan tarafları ortak bir platformda buluşturan bir kongredir.

 

Kongremize, Sosyal Bilimler, Turizm, Kültür, Tarih, Edebiyat, Arkeoloji alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

 

Kongremize en az 5 farklı ülkeden davetli bilim insanı katılacak olup, ilgili yönetmeliklerin kriterleri sağlamaktadır. Katılımcı akademisyenler, sözlü veya poster sunumu kendileri tercih ederek katılım sağlayacaklardır. Kongrenin dili Türkçe, Türki Lehçeleri ve İngilizce’dir. Katılımcılar en fazla 3 (üç) bildiri ile kongreye katılabilir ancak sadece iki bildiri sunabilir

 

Kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri veya tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda ISBN’li Kongre Bildiri Kitabında, tam ve özet metin olarak yayınlanacaktır. 

 

Siz değerli bilim insanlarını Ülkemizin cennet köşelerinden biri olan Bodrum'da görmekten mutluluk duyacağımızı belirtir, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileriz. 

 

Saygılarımızla…. 

Kongre Yönetimi

 

 

 

BİLDİRİ KİTABIMIZ YAYINLANMIŞTIR.

ARŞİV BÖLÜMÜNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.