VI. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Kongre Bildiri Formatı

Kongre Bildiri Formatı

Bildirimi Gönderiminde Dikkat Edilecek Hususlar:

 

  • Kongrenin dili Türkçe, Türki Lehçeleri ve İngilizce’dir. 
  • Kongremize en az 5 farklı ülkeden davetli bilim insanı katılacak olup, ilgili yönetmeliklerin kriterleri sağlamaktadır. 
  • Katılımcı akademisyenler kongremize Özet Metin, Tam Metin veya Poster Sunum ile katılım sağlayabilirler. 
  • Katılımcılar en fazla 3 (üç) bildiri ile kongreye katılabilir ancak 2 (iki) bildiri sunabilir.
  • Kongrede sunulan bildirilerin özet metinleri veya tam metinleri yazarın isteğine bağlı olarak elektronik ortamda ISBN’li Kongre Bildiri Kitabında yayınlanacaktır. 

 

Örnek Özet İçin Tıklayınız...

Özet / Tam Metin Yazım Kuralları İçin Tıklayınız...

Bildiri Formatı İndirmek İçin Tıklayınız....