VI. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Kongre Konuları

Kongre Konuları

 • Kültürel Miras ve Önemi
 • Kültürel Miras Turizmi ve Kültür Turisti
 • Kültürel Miras Destinasyonlarında Rekabet
 • Kültürel Miras Yönetimi ve Mevzuatı
 • Türkiye’nin Kültürel Mirası ve Turizmdeki Yeri
 • Dünya’nın Kültürel Mirası ve Turizmdeki Yeri
 • Türkiye’deki Kültür Turizmi Potansiyeli ve Geleceği
 • Dünya’daki Kültür Turizmi Potansiyeli ve Geleceği
 • Türkiye’de Kültürel Miras Turizmi Endüstrisi
 • Dünya’da Kültürel Miras Turizmi Endüstrisi
 • Dünya Kültürel Miras Listesi ve Türkiye​
 • Evrensel Değerler Açısından Kültürel Miras ve Turizm 
 • Dini Değerler Açısından Kültürel Miras ve Turizm
 • Turizm Pazarlamasında Kültürel Mirasın Yeri
 • Kültür Turizmi ve Önemi
 • Kültür Turizminde Planlama
 • Arkeolojik Alan Yönetimi
 • Anadolu Arkeolojisi ve UNESCO
 • UNESCO Kriterleri ve Türkiye Mirası
 • Müzecilik ve Sergileme
 • Akdeniz Uygarlıkları Sanatı
 • Mutfak Kültürü ve Turizm
 • Kültürel Sanatlar Ve Turizm
 • Kültürel Antropoloji
 • Turizm ve Toplum Kültürü
 • Turizm ve Kültürel Değişim
 • Kentsel ve Çevresel Koruma (Sit Alanları, ÖCK Bölgeleri vb.)
 • Kültür ve Sağlık