VI. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

V. UTKM Bildiri Kitabı 2023