VI. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

Kongre Çağrı

Kongre Çağrı

 

Kıymetli Bilim İnsanları,

 

Marmaris'te 08-12 Kasım 2023 tarihleri arasında Alanya Üniversitesi, Semerkant İpek Yolu Turizm ve Kültürel Miras Üniversitesi, Bayan-Olgii Moğol Devlet Eğitim Üniversitesi ve İstanbul Beykent Üniversitesi işbirliğinde V. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 2023 (Vth International Tourism And Cultural Heritage Congress,  2023)  bilimsel etkinliği düzenlenecektir. Kongremiz Marmarisin en güzel otellerinden biri olan Orka Lotus Beach Hotelde gerçekleşecektir. 

 

Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, kültürel ve doğal varlıkları tanıtmak, nesilden nesle aktarmak ve geleceğimiz olan genç neslimizde, evrensel miraslarımıza da sahip çıkacak bir bilinci oluşturmak amacıyla Türkiye'nin kültürel miras ve sanat birikiminin korunmasını, bu varlıkların ulusal ve uluslararası turizme açılması ve turizm açısından çekim alanına dönüştürülmesi gibi, temalar ile bu konulara disiplinlerarası yaklaşımlarla çalışma yapan tarafları ortak bir platformda buluşturan bir kongredir.

 

Kongremize, Sosyal Bilimler, Turizm, Kültür, Tarih, Edebiyat, Arkeoloji alanında çalışan akademisyen ve araştırmacıları, özgün akademik çalışmalarla kongremize katkı sağlamaya davet ediyoruz.

 

Kongremize en az 5 farklı ülkeden davetli bilim insanı katılacak olup, ilgili yönetmeliklerin kriterleri sağlamaya çalışılacaktır. Katılımcı akademisyenler, sözlü veya poster sunumu kendileri tercih ederek katılım sağlayacaklardır. Kongrenin dili Türkçe, Türki Lehçeleri ve İngilizce’dir. Katılımcılar en fazla 3 (üç) bildiri ile kongreye katılabilir ancak sadece iki bildiri sunabilir

 

Kongrede sunulan bildiriler iki Bilim Kurulu Üyesi (Hakem) tarafından onay verildikten sonra kongrede sunulmaya ve Bildiri Kitabında yer almaya hak kazanacaktır. 

  • Yazarın isteğine bağlı olarak özet, tam ve poser bildiriler, bu süreçleri tamamladıktan sonra elektronik ortamda ISSN’li Kongre Bildiri Kitabında yayınlanacaktır.
  • Veya anlaşmalı uluslararası dergide, dergini şartlarını sağlayarak (derginin hakem sürecini sağlayarak ve kongremiz için indirimli ücretini ödeyerek), makale olarak yayınlanabilecektir.

Kongremizi Anlaşmalı Uluslararası Dergilerimiz; (Dergiyi Görmek için Üzeine Tıklayınız)

 

Saygılarımızla…. 

Kongre Yönetimi