VI. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

II. UTKM Kongresi Bildiriler Kitabı (Tam ve Özet Metin)