V. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 11 - 15 Ekim 2023

II. UTKM Kongresi Bildiriler Kitabı (Tam ve Özet Metin)