V. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 08 - 12 Kasım 2023

II. UTKM Kongresi Bildiriler Kitabı (Tam ve Özet Metin)