V. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi 11 - 15 Ekim 2023

III. UTKM Bildiri Kitabı