VI. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

II. UTKM Kongresi Kongre Program Kitabı