VI. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi

IV. UTKM Bildiri Kitabı 2022